Yeni AB forex piyasalarında döviz kuru

Yeni AB forex piyasalarında döviz kuru

13 Temmuz 2022 Kapalı Yazar: IND Yatırım

Yeni AB forex piyasalarında döviz kuru eşgüdümleri, riskten korunma ve volatilite yayılımları

Geçtiğimiz on yılda Euro, Euro Bölgesi dışındaki hem işletmeler hem de hane halkları tarafından kullanılan önemli bir uluslararası para birimi haline gelmiştir. Avronun uluslararası işlemlerde giderek daha fazla kullanılmaya başlamasıyla birlikte oynaklığı da artmış, bu da avro ile ticareti yapılan mal ve hizmetlerin fiyatları üzerinde etkili olmuştur. Bu artan dalgalanma, 2007 yılında başlayan küresel mali kriz de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

Avronun oynaklığını ölçmenin birkaç farklı yolu vardır. Bu yollardan biri, Avro ile diğer önemli para birimleri arasındaki döviz kuruna bakmaktır. Bunun en popüler ölçüsü, euro ile ABD doları arasındaki döviz kuru olan EUR/USD döviz kurudur. EUR/USD döviz kuru genellikle avronun genel oynaklığı için bir vekil olarak kullanılır.

Avronun oynaklığını ölçmenin bir başka yolu da avro cinsinden ticareti yapılan mal ve hizmetlerin fiyatlarına bakmaktır. Bu, uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksi (HICP) kullanılarak yapılabilir. HICP, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından hesaplanan bir enflasyon ölçüsüdür. HICP, Avro Bölgesindeki hane halkları tarafından ödenen fiyatları temsil eden bir mal ve hizmet sepetinin fiyatlarını ölçer.

HICP, Avro cinsinden ticareti yapılan mal ve hizmetlerin fiyatlarını dikkate aldığı için Avro’nun oynaklığının iyi bir ölçüsüdür. Ancak HICP’nin hisse senetleri veya tahviller gibi finansal varlıkların fiyatlarını içermediği unutulmamalıdır.

Ayrıca HICP’nin gecikmeli bir gösterge olduğunu, yani fiyatlardaki en son değişiklikleri her zaman yansıtmadığını belirtmek gerekir. Bu nedenle HICP, avronun yakın gelecekteki yönü konusunda her zaman iyi bir gösterge değildir.

Avronun oynaklığı, avro cinsinden işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarına bakılarak da ölçülebilir. Bunun en popüler ölçütü, piyasa değerine göre Euro Bölgesi’ndeki en büyük 300 şirketin endeksi olan FTSE Eurofirst 300 endeksidir.

FTSE Eurofirst 300, Avro cinsinden işlem gören hisselerin fiyatlarını dikkate aldığı için Avro’nun oynaklığının iyi bir ölçüsüdür. Ancak, FTSE Eurofirst 300’ün bir borsa endeksi olduğu unutulmamalıdır, bu da diğer borsa endeksleriyle aynı sınırlamalara tabi olduğu anlamına gelir.

Yukarıda belirtilen faktörlere ek olarak, avronun oynaklığı Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikasından da etkilenmektedir. ECB, Avro Bölgesi’ndeki faiz oranlarını belirler ve faiz oranlarındaki değişiklikler döviz kuru üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

ECB’nin faiz oranlarını etkilemek için elinde bir dizi farklı araç vardır. Bunlardan en önemlisi ana refinansman operasyonlarıdır (MRO). MRO, ECB’nin Avro Bölgesi’ndeki bankalara borç verdiği faiz oranıdır.

Ana refinansman operasyonları iki mekanizma aracılığıyla yürütülür: marjinal borç verme kolaylığı (MLF) ve ana refinansman operasyonları (MRO).

Marjinal borç verme kolaylığı, bankaların ECB’den gecelik borç alabilecekleri orandır. MRO ise ECB’nin bankalara bir haftalık bir süre için borç verdiği orandır.

ECB, Euro Bölgesi’ndeki faiz oranlarını etkilemek için MRO’yu kullanır. MRO’daki değişiklikler, bankaların birbirlerine borç verme oranları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu da işletmelerin ve hane halklarının borç alma oranlarını etkiler.

ECB’nin elinde faiz oranlarını etkilemek için bir dizi başka araç da bulunmaktadır. Bunlar arasında mevduat kolaylığı, teminatlı kredi kolaylığı ve varlığa dayalı menkul kıymet alım programı bulunmaktadır.

Mevduat kolaylığı, bankaların ECB’ye para yatırabilecekleri orandır. Teminatlı kredi kolaylığı, bankaların teminat kullanarak ECB’den borç alabilecekleri orandır. Varlığa dayalı menkul kıymet alım programı, ECB’nin bankalardan varlığa dayalı menkul kıymet satın alma oranıdır.

Tüm bu araçlar ECB tarafından Avro Bölgesi’ndeki faiz oranlarını etkilemek için kullanılır. Faiz oranlarındaki değişiklikler döviz kuru üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Avronun oynaklığı Avro Bölgesindeki siyasi durumdan da etkilenir. Avro Bölgesi, her biri kendi hükümetine sahip bir dizi farklı ülkeden oluşmaktadır. Bu hükümetlerin kararları Avro üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Örneğin, Yunan hükümetinin borç krizi, Avro üzerinde etkisi olan bir dizi farklı karara yol açmıştır. Bu kararlar arasında sermaye kontrollerinin uygulamaya konulması, Yunanistan’ın devlet borçlarına saç tıraşı uygulanması ve avro cinsinden İstikrar ve Büyüme Paktı’nın uygulamaya konulması yer almaktadır.

Tüm bu kararların avro üzerinde etkisi olmuş ve sonuç olarak avronun oynaklığı artmıştır.

Avronun oynaklığı Avro Bölgesi’ndeki ekonomik durumdan da etkilenmektedir. Avro Bölgesi, çok sayıda farklı endüstri ve sektöre sahip, oldukça çeşitlendirilmiş bir ekonomidir. Bu sanayi ve sektörlerin performansı avro üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Örneğin, Euro 2015’in ilk yarısında Yunanistan ekonomisinin performansı nedeniyle dalgalanmıştır. Yunanistan ekonomisi 2015’in ilk çeyreğinde keskin bir şekilde daralmış ve bu durum avro üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır.

Sonuç olarak, Avro’nun oynaklığı bir dizi farklı faktörden etkilenmektedir. Bunlar arasında küresel mali kriz, ECB’nin para politikası, Avro Bölgesindeki siyasi durum ve ekonominin performansı yer almaktadır.