Kaldıraç nedir?  Bazı Kaldıraç Türleri Nelerdir?

Kaldıraç nedir? Bazı Kaldıraç Türleri Nelerdir?

21 Haziran 2022 Kapalı Yazar: IND Yatırım

Kaldıraç, daha az çabayla iş yapmamızı sağlayan güçtür. Daha fazla iş başarmak için daha az enerji kullanmanın anahtarıdır. Kaldıraç kavramı genellikle fizikte kullanılır ve burada küçük bir kuvvetin, kuvvetin kendisinden çok daha ağır bir nesneyi hareket ettirmek için nasıl kullanılabileceğini tanımlamak için kullanılır.

İş dünyasında kaldıraç, çok daha büyük bir şeyi kontrol etmek için küçük bir şeyi kullanma yeteneğidir. Örneğin, küçük bir şirket, envanter satın almak veya tesislerini genişletmek için borç para alarak satışlarını artırmak için kaldıraç kullanabilir. Şirket ayrıca varlıklarını kredi almak için teminat olarak kullanarak karını artırmak için kaldıraç kullanabilir.

İş dünyasında kullanılabilecek çeşitli kaldıraç türleri vardır. En yaygın olanlarından bazıları şunlardır:

  1. Finansal Kaldıraç

Finansal kaldıraç, varlıkların satın alınmasını finanse etmek için borç kullanılmasıdır. Bu tür bir kaldıraç envanter satın almak, tesisleri genişletmek veya başka herhangi bir amaçla kullanılabilir. Finansal kaldıracı etkili bir şekilde kullanmanın anahtarı, yatırımın getirisinin kredi faizinden daha fazla olduğundan emin olmaktır.

  1. İnsan Kaldıracı

İnsan kaldıracı, bir hedefe ulaşmak için diğer insanların zaman ve becerilerinin kullanılmasıdır. Örneğin, bir şirket satış elemanlarını işe alarak satışlarını artırmak için insan kaldıracını kullanabilir. Şirket aynı zamanda maliyetleri kontrol edebilecek yöneticileri işe alarak kârını artırmak için insan kaldıracını kullanabilir.

  1. Varlık Kaldıracı

Varlık kaldıracı, kredi almak için bir şirketin varlıklarının teminat olarak kullanılmasıdır. Bu tür bir kaldıraç, makine veya bina gibi yeni varlıkların satın alınmasını finanse etmek için kullanılabilir. Varlık kaldıracını etkili bir şekilde kullanmanın anahtarı, yatırımın getirisinin kredi faizinden daha yüksek olduğundan emin olmaktır.

  1. Operasyonel Kaldıraç

Operasyonel kaldıraç, bir şirketin kârını artırmak için sabit maliyetlerini kullanmasıdır. Örneğin, kira ve sigorta gibi çok sayıda sabit maliyeti olan bir şirket, satışlarını artırarak kârını artırmak için operasyonel kaldıraç kullanabilir. Operasyonel kaldıracı etkili bir şekilde kullanmanın anahtarı, yatırımın getirisinin kredi faizinden daha fazla olduğundan emin olmaktır.

  1. Pazarlama Kaldıracı

Pazarlama kaldıracı, bir şirketin satışlarını artırmak için pazarlama bütçesini kullanmasıdır. Örneğin, bir şirket ürünlerinin reklamını yaparak satışlarını artırmak için pazarlama kaldıracını kullanabilir. Pazarlama kaldıracını etkili bir şekilde kullanmanın anahtarı, yatırımın getirisinin kredi faizinden daha fazla olduğundan emin olmaktır.

  1. Teknoloji Kaldıracı

Teknoloji kaldıracı, bir şirketin verimliliğini artırmak için teknolojinin kullanılmasıdır. Örneğin, bir şirket satış sürecini otomatikleştirmek için bir bilgisayar kullanarak satışlarını artırmak için teknoloji kaldıracını kullanabilir. Teknoloji kaldıracını etkili bir şekilde kullanmanın anahtarı, yatırımın getirisinin kredi faizinden daha fazla olduğundan emin olmaktır.

Kaldıraç, hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek güçlü bir araçtır. Kaldıracı etkili bir şekilde kullanmanın anahtarı, yatırımın getirisinin kredi faizinden daha fazla olduğundan emin olmaktır.